Zapomniałem hasło

2011-05-28 I Maciej Sztucki

Procedura odzyskiwania (ustawiania nowego) hasła oraz zakładania konta dla pracownika, który konta jeszcze nie posiada.

Należy poprosić swojego bezpośredniego przełożonego (BP), aby wypełnił odpowiedni formularz w helpdesku (kategoria "konta").
W odpowiedzi na takie zgłoszenie, zostanie wysłane (do BP) nowe - tymczasowe - hasło.

Od razu po otrzymaniu hasła tymczasowego (od BP), należy zalogować się do intranetu i w panelu użytkownika, w zakładce "Zmień hasło" należy zmienić je na nowe.

UWAGA!
Hasło tymczasowe jest aktywne tylko przez 96 godzin od momentu jego wygenerowania. Jeśli nie zostanie w tym czasie zmienione na nowe, konto zostanie zablokowane i konieczne będzie ponowne uruchomienie procedury.

Zgłoszenie na helpdesku jest jedynym sposobem na odzyskanie hasła. Zgłoszenia wysyłane mailem - nawet od przełożonego - nie będą realizowane.
Powodem tego jest fakt, że jedynie zgłoszenie na helpdesku daje nam pewność, że osoba zgłaszająca jest tym, za kogo się podaje (pole "Nadawca" w mailu może zostać łatwo sfałszowane) i możemy zgłaszającej osobie przekazać hasło do czyjegoś konta (w tym przypadku podwładnego).